Systém hodnocení turnajů v rámci Optim tour
 

Pro sestavení žebříčků sledující úspěšnost hráčů (hráček) na turnajích v rámci Optim tour platí tyto zásady:

1) Kvalita turnaje se hodnotí podle účasti nejlepších osmi hráčů (hráček) a to podle součtu jejich BH.
Turnaj je pak hodnocen v příslušné kategorii dle KŘ 2023 a hráči (hráčky) pak získávají body za umístění na turnaji (PBÚ)
podle toho, v jaké kategorii je turnaj hodnocen.

2) K přiděleným bodům za umístění se hráčům (hráčkám) připočítávají ještě bonusové body za obtížnost jejich vítězného zápasu,
které jsou závislé na bonusové hodnotě poraženého hráče (hráčky).
Tyto bonusové hodnoty je nutné přepočítat na bonusové body BB, které jsou pak uděleny vítězům jednotlivých zápasů.
Přepočet bonusových hodnot na bonusové body je znázorněn v následující tabulce:

Bonusová hodnota hráče/hráčky (BH)13 46912 15202530 354560
Bonusové body (BB)0123579 121518212736

3) Vítěz zápasu má právo získat bonusové body pouze v případě, že zápas byl skutečně sehrán nebo byl alespoň zahájen.
Nelze tedy získat bonusové body za skrečovaný zápas ještě před jeho zahájením.

4) Počet bodů za umístění PBÚ + suma bonusových bodů SBB v součtu tvoří bodový stav za dvouhru za právě odehraný turnaj.
Podle sumy těchto bodových stavů z jednotlivých turnajů ve dvouhře CBD v rámci Optim tour za příslušný rok
je stanoveno pořadí na žebříčku.
Přímý postup na závěrečné MASTERS mají vítězové (-ky) turnajů Optim tour v příslušném roce a
dále nejlépe hodnocení hráči (-ky) ze žebříčku Optim tour dvouhry, kteří tak doplní počet účastníků (-ic)
do počtu 7 a to jak v soutěži mužů tak i v soutěži žen.

Pořadatel má právo udělit jednu volnou kartu jak v soutěži mužů tak i žen s tím, že uvedený hráč (hráčka) musí být v celkovém
hodnocení dvouhry umístěn (-a) do 15.místa.

5) V rámci Optim tour není kvalifikace hodnocena jako samostatný turnaj, ale jako součást hlavní soutěže a platí následující:
Pokud hráč (-ka) postoupí z kvalifikace do hlavní soutěže a zde bude bodovat, pak jsou mu (-jí) do žebříčků Optim tour započítány
body za umístění PBÚ pouze z hlavní soutěže.
Pokud hráč (-ka) postoupí z kvalifikace do hlavní soutěže a zde nebude bodovat, pak jsou mu (-jí) do žebříčku Optim tour započítány
body za umístění PBÚ z hlavní soutěže, ale o kolo zpět než je to, za které se udělují body za první postup v hlavní soutěži.
Pokud hráč (-ka) nepostoupí z kvalifikace do hlavní soutěže ale v kvalifikaci bude bodovat, pak jsou mu (-jí) do žebříčku Optim tour
započítány body za umístění PBÚ z hlavní soutěže, ale o dvě kola zpět, než je to za které se udělují body za první postup v hlavní soutěži.
Ve všech případech navíc hráč (-ka) získá sumu bonusových bodů SBB za všechna vítězství v hlavní soutěži, ale i v kvalifikaci.

6) V případě rovnosti sumy bodových stavů CBD za odehrané turnaje Optim tour v rámci roku o lepším pořadí ve dvouhře rozhoduje:

a) menší počet odehraných turnajů PTD ve dvouhře v aktuálním roce
b) vyšší suma bodů za umístění CBÚD ve dvouhře v aktuálním roce
c) pokud i zde je shoda, hráči (hráčky) se o příslušné pořadí ve dvouhře dělí.